ד"ר ברוך (ברנארד) פרנהוף

ד"ר י פרנהוף

נולד ב-1869 בבוצ'אץ'; הוכתר בתואר דוקטור למשפטים באוניברסיטה בלבוב; השתתף בקונגרס הציוני הראשון כנציג בוצ'אץ'; היה עורך דין במשך יותר מ-40 שנה, שנים אחדות בעיר הנפט דרוהוביץ', בה ייסד את בית העם ופעל רבות לחיזוק התנועה הציונית, ושאר השנים בסטניסלבוב. עשרות שנים היה חבר פעיל מאד בוועד-הטמפל בסטניסלבוב. וישב בראשו עד שואת הנאצים ב-1939. הקדיש את מיטב כוחותיו לטמפל והטביע בו את חותמו: כציוני בעל הכרה לא קל היה לו בתנאים היה לו בתנאים אלה, אולם בגלל אופיו הטהור, הליכותיו הישרות ועמדתו המכובדת בעיר וסגולותיו האישיות הייתה רוחו בתוך כתלי הטמפל מורגשת מאד. היה פעיל בהסתדרות "בני-ברית" בסטניסלבוב וכיהן בה בתפקידים חשובים.

ביקר בארץ-ישראל ב-1932, 1934 1937, בילה מפורים ועד אחר פסח בחיק משפחה (בנו עלה ארצה כחלוץ ב-1930).

מלחמת העולם השנייה שמה לאל את תכניתו לעלות ארצה על מנת להשתקע בה ומצא את מותו בסטניסלבוב, כאשר החלו הנאצים בהשמדת היהודים.

ד"ר י פרנהוף