אגודת הבריאות היהודית

אריה רול

בשנים 1919 - 1920 פשטה בבוצ'אץ' מגפה חמורה של טיפוס הבהרות וגרמה לקרבנות רבים. פרט לבית החולים היהודי, אשר מצבו היה מוזנח ביותר עוד מתקופת המלחמה, לא היה קיים בית חולים אחר בעיר ובודאי לא בית חולים למחלות מדבקות. לבית החולים היהודי נתקבלו מבריאים מהמחלה. אמנם קיים היה בחצרו של הגראף פוטוצקי בית חולים צבאי למחלות מדבקות, שבו היה מתקבל גם מספר מועט של חולים פרטיים, אולם החולים היהודיים נרתעו מללכת לשם. ובסך הכול היו שם כ-2 - 3 חולים יהודיים.

זוכרני, פעם הלכנו עם ד"ר חלפן לבקר בבית החולים של "הגראף", אני אז הייתי כבר "מחוסן" לאחר שהמחלה פגעה בי בצורה קשה. בשעת אספה כללית אחת הודיע פעם ד"ר חלפן, שלמעשה נותרו בחיים מהחולים קשה רק שניים: רול ואלטר גולדברג (הנמצא כעת בחיפה).

באותו זמן נוסדה אגודה בשם : TOW. szerzenia higieny wśród Żydów. ד"ר נאכט אמנם נתמנה בתור יו"ר האגודה, אולם עבודת ההנהלה המעשית הוטלה עלי לבצעה בעזרתם של מרדכי רוטנברג וברוך שכטר. הועמד לרשותנו צריף על "ככר החזירים" ומשם התנהלה פעולת האגודה. מהג'וינט נשלחו לנו סבון, סודה, אבקה ומברשות שינים, שחולקו לנזקקים. מדי יום נקנו על ידינו כמויות גדולות מאד של חלב, שחולק בין עניי העיר. נוסף על כד היינו רגילים, יהד עם בנימין צירינג, אשר אף הוא היה "מחוסן", לבקר בדירות החולים ולעזור במה שידנו השיגה. המבריאים היו מקבלים מאתנו יין וחמרים מזינים שונים. באמצעיה הדלים עשתה האגודה הכול למען עזור לנפגעים במגפה האיומה ההיא.

ראוי לספר אפיזודה מעניינת מאותה תקופה. פעם נודע לנו מהעיתון, שעומד להגיע ללמברג, מטעם הג'וינט, ד"ר כהן. מובן, שפנינו מיד למרכז בלמברג, שעמדנו עמו בקשרים הדוקים כל הזמן, ובקשנו להודיענו אס אמנם יבקר ד"ר כהן זה גם בבוצ'אץ'. לזאת קבלנו מיד תשובה טלגרפית מאת ד"ר מרטין ולצר, יו"ר המרכז, שבה הוא מודיע לנו, כי ד"ר כהן יבקר בכל גליציה המזרחית. המברק הזה נשלח ע"פ כתובתו של ד"ר נאכט והוא העבירו אלי, ואני מסרתיו לד"ר חלפן. בחצות - דופקים על דלת ביתי ולאחר שפתחתיה חדרו לביתי קציני משטרה אחדים וקציני הבולשת הצבאית ודרשו ממני את המברק שנתקבל אצלי אותו היום. וכן חקרו אותי מה פשר המברק, ומי הוא ד"ר כהן ועוד שאלות כגון אלה. כדי  לחסוך אי-נעימויות לד"ר חלפן לא רציתי לאמור להם, כי המברק נמצא בידיו לאחר שתוכנו בלאו הכי כבר היה ידוע להם מהצנזורה. הראיתי להם רק את העיתון וההתכתבות בעניין זה ומיד הבינו מיהו ד"ר כהן זה. כל הבהלה קמה בגלל זה, שבאותה תקופה עבר לפולין ד"ר כהן אחר, קומוניסט נודע, והמשטרה חיפשה אחריו בכל המדינה. לאחר שד"ר נאכט שלנו היה ידוע כבעל דעות "שמאליות" ראו הצדקה לכל החשדות.

לאחר שד"ר כהן מהג'וינט הגיע, הלכתי לקבל את פניו. הוא היה בתפקיד ולבוש במדים של רופא צבאי אמריקאי. באותה הזדמנות ספרתי לו על ביקורה הלילי של המשטרה בביתי. הסתבר, שהוא ידע בדיוק עם מי מחליפים אותו ועמד לגשת למשטרה כדי להציג את עצמו..

אריה רול