על נשים דגולות בעירנו

ד. - ן.


בעירנו בוצ'אץ' התבלטו עוד לפני מאה שנים, גם בחוגים אדוקים ובעלי בתים, דמויות אצילות של נשים לומדות תורה, הוגות-דעות ומתקדמות, והן שהשפיעו, לדעתי, השפעה מכרעת על מספר ניכר מבניהן, שהתחילה לפעם בהם רוח ההשכלה המתקדמת.

אזכיר את האישה המלומדת גולדה גוטפריד, שנולדה בערך בשנת 1820, אמו של ר' חיים גוטפריד, חברו לדעה של בן עירנו הפרופסור הנודע ד"ר דוד היינריך מילר, בלשן ללשונות קדם באוניברסיטה בווינה. אישה זו הייתה לומדת "משניות" עם הפירושים ממש כגבר והייתה מדברת בהתפעלות על ה"אלשיך" ועל "בינה לעתים" על התורה.

לפי דעתי השפיע הרבה על גידולן של בנות הדורות הללו אותו תלמיד-חכם, שהפיץ בדורו חכמה ודעת בין הנוער, במיוחד בין בנות-העיר, הבעלי-בתיים - המלמד ר' מיכל בער ז"ל, שמספרים עליו שהיה איש נבון ותכם והאציל מרוחו על הנוער בזמנו, במיוחד על הבנות. הייתה לי הזכות להכיר כמה מתלמידותיו, היינו את האישה שינדל סגל ואחתה טובה נוימן ואמי שרה לאה נוימן עליהן אני מעיד, שתורת-חסד של רבם ר' מיכל בער הייתה שגורה על לשונן ובשיחת-חולין שלהן היו שוזרות תמיד פסוקים מספרי משלי וישעיה, עם מימרות מספרי הקלאסיקאים כמו גתה שילר ועוד.

החוג הזה של נשים עשירות-הרוח, השפיע בשעתו בעת הבחירות הראשונות בשנת 1886 לפרלמנט האוסטרי ממחוז בוצ'אץ'-קולומיה, שבהן נבחר אחרי מלחמה סוערת הקנדידט היהודי הנודע ד"ר יוסף שמואל בלוך, ולא המועמד המתבולל ד"ר ביק מלבוב, שהממשלה תמכה בו בכוח הזרוע. הוא היה הראשון בפרלמנט האוסטרי, שהופיע על במה פומבית, על דעת עצמו נגד יהודים מתבוללים, כפרקליט לכל עניני היהדות, בפרט בענייני יהודי גליציה. הוא השיב מלחמה שערה לאנטישמיים הווינאים, כמו לואיגר ושניידר ועוד, חלקו היה רב בהצלחה נגד המשפט על עלילת-דם בטיסה-אסלר שבהונגריה וכן במלחמתו נגד הצורר פרופסור רוהלינג ממקורבי המלכות ההבסבורגית. ספרו בגרמנית "רוהלינג קונטרה בלוך", עשה רושם רב בשעתו.

בין הנשים הפעילות בבחירות הנ"ל היו אמי שרה לאה נוימן ושינדל סגל. הן פעלו נגד הרשות הממשלתית וניצחו - מקרה נדיר בזמנו אז. הן גם יסדו חברת-נשים בשם "עזרת-נשים", שפעלה במשך עשרות שנים בשטח העזרה ההדדית.

בין נשי בוצ'אץ' של אותה תקופה בלטה במיוחד אישיותה הדגולה של שינדל סגל. היא נולדה בערך בשנת 1848 ונפטרה בשנת 1936, הייתה אישה הוגה דעות, למדה עברית, קראה ואספה ספרים הרבה. בשבועון "העם" של הסופר זילברבוש שהופיע בקולומיה, כתבה גם היא כמה מאמרים על "האישה בישראל". היא ספרה לי בגאווה על ביקורה בווינה אצל הסופר פרץ סמולנסקין, איך דיברה עמו בלשון קודש משפטים שלמים. היא נתאלמנה בנעוריה, ובזיעת אפה עלתה לה לגדל את בנה יחידה, בעל הכישרון, עד שנתבגר והיה לתלמיד באוניברסיטה בווינה, שם היה מהחברים הראשונים של אגודת הסטודנטים "קדימה" מיסודו של הד"ר הרצל, ברם, רצה הגורל שלפני גמרו את לימודיו נקטפו חייו באופן טרגי. וכך ירדה בתור אם שכולה ביגון שאולה.

ובאחרונה יש להעלות את דמותה של נפש אצילת הרוח, חיה רול, שנפטרה, לדאבוננו הרב, לפני זמנה.

ד. - ן.