מכתב מד"ר מקס אנדרמן

 

Google
 

 

 

מכתב זה הוא אחרון המכתבים שהגיע מבוצ'אץ' מאת אחת משלוש המשפחות שנותרו בעיר אחרי השואה. בעל המכתב נמצא בפולין

בוטשאטש, 2.12.45

מר הלר הנכבד !

מבתבך שנשלח ללוי הורנשטיין ורוזנטאל נמסר לידי, הואיל ואנשים אלה אינם נמצאים כבר בבוטשאטש, הם יצאו עור לפני כמה חדשים לפולין. רובם של שרידי היהודים בבוטשאטש עזבו את העיר ואני מניח, כי הם התקשרו אחכם וכי שמותיהם של כל אלה שנשארו בחיים כבר ידועים לכם. בבוטשאטש נמצאים רק אני ומשפחתי, פרופ' העלער (חתנו של הירש אנדרמן) ואשתו עם נכדם ועוד אנשים בודדים. העיר נראית כעין חורבה ומה שלא השמידו הרוצחים הגרמנים, הרסה החזית. על גורל משפחתך בודאי כבר קבלת ידיעה. נשארו בחיים גיסך זליג אנדרמן. הוא יצא עוד מזמן לפולין, אולם לא ידוע לי היכן הוא נמצא כעת. את ספרי התורה הובילו לטשרנוביץ ונמסרו להרב דשם. .מלבד זה לקחו המשפחות, שיצאו את העיר, כל אחת ספר תורה אחד.

 

ד"ר מקס אנדרמן